Om AIS

AIS er et norsk selskap som tilbyr det norske og Nordiske markedet de mest innovative løsninger og teknologi innen Cyber Security/-Biometrics, Stemmegjenkjenning (ASR) og Prosess automatisering (RPA).

AIS besitter sammen med våre partnere mer enn 15 års erfaring innen fagområdene ASR og datasikkerhet samt at AIS fremover vil ha en satsning på RPA som en del av våre løsninger også innen datasikkerhet.

AIS visjon og strategi innenfor disse satsningsområdene er å sikre private og offentlige virksomheters IT infrastruktur i tiden fremover.

AIS gjennom sitt tette samarbeide med landene innen DACH regionen (Tyskland, Østerrike og Sveits) samt Storbritannia (Industrielle OT løsninger) og USA (ASR) være i front av teknologi innen våre 3 satsningsområder.

AIS sine Cyber Security løsninger er utviklet for å sikre IT infrastruktur bak brannmurer med avvisning og sporing til hvor angrep kommer fra.

AIS kan også tilby markedet løsninger for å sikre 5G nettverk hos telekom aktører.

Analytical Intelligent Solutions AS

Haakon VII's gate 6
0161 Oslo, Norway

PO boks 1964 Vika
0125 Oslo, Norway

Org.nr. 923993789